Att hålla på med flera idrotter

Budskapet i spelarutbildningsplanen är att barns rörelseglädje och utveckling av de fysiska grundförutsättningarna bäst påverkar den långsiktiga fotbollsutvecklingen. Lek och fysisk aktivitet är grunden för barnets totala utveckling. Det innebär att planen förordar allsidighet och variation, vilket innebär att det i unga år är fördelaktigt att hålla på med olika idrotter och aktiviteter.

Forskningen visar på tre olika vägar som är vanligt förekommande inom fotbollen:

  • tidigt engagemang
  • tidig variation
  • tidig specialisering.

Tidig specialisering är den som diskuteras mest och som också med rätta är kontroversiell. Den innebär fokus på organiserad träning och matchning i tidiga åldrar, till och med så långt ned i åldrarna som sju åtta år. Den innebär också att barn endast håller på med fotboll i tidig ålder. Även om vissa spelare når elitfotbollen genom den här vägen är den också förknippad med större risker och mer utslagning än andra vägar. Det är den väg av de tre som ger minst sannolikhet att nå långt.

Tidigt engagemang innebär att barnet tidigt engagerar sig i fotbollen, men att den innehåller lite organiserad träning och matchning och istället mycket lek i fotbollen och även i viss mån andra idrotter upp till 12–15 års ålder.

Tidig variation innebär att barnet håller på med fotboll och andra idrotter upp till 12–15 års ålder. Verksamheten lägger stor vikt vid lek och en del organiserad träning, men detta kan ske i flera idrotter parallellt.

Åldersintervallen som anges ovan är endast vägledande. Såväl den praktiska erfarenheten som forskningen pekar på att det är en god idé att hålla på med flera idrotter.

Att avsluta andra idrotter

Att avsluta andra idrotter än exempelvis fotbollen ska inte tvingas fram av ivriga tränare eller föräldrar. Barns och ungdomars idrottande ska avslutas på ett naturligt sätt genom att motivationen minskar för att andra aktiviteter blir mer intressanta.

Fotbollens uppgift
är därför att ha så pass bra verksamheter att valet på ett naturligt sätt faller på fotbollen. Om däremot träningsmängden och belastningen blir för hög kan det vara bra att vägleda barnen eller ungdomarna till ett beslut. Det ska i så fall göras tillsammans med föräldrarna och de andra idrotterna och det ska göras utan tvång eller ultimatum.

Låt barnen leka till sig kunskap

Med anledning av ovanstående resonemang kan vi med stor säkerhet och på goda grunder rekommendera att spelare som vill ha störst sannolikhet att nå långt inom fotbollen i unga år ska söka sig till miljöer där det ges stora möjligheter att leka sig till kunskap, att delta i viss organiserad träning och att också skaffa sig erfarenhet av andra idrotter. Detta för att exempelvis träna upp en bra motorisk ABC-kunskap, för att lära sig förstå olika miljöer och för att prova på var han eller hon känner sig hemma och trivs. Med andra ord är det verksamheter med tidigt engagemang eller tidig variation som vi starkt rekommenderar.