Barn i elitinriktad verksamhet

En alltför intensiv verksamhet innebär ofta höga förväntningar och stor press hos barnen. Föreningen vill konkurrera mot de bästa och barnen hamnar snabbt i en elitinriktad verksamhet, där tidig specialisering är ett faktum. Några barn utvecklas och blir riktigt bra, medan många riskerar att slås ut. Erfarenhet och forskning visar att sannolikheten minskar att utveckla duktiga spelare i den här typen av verksamhet.

Fotbollens inriktning för barn- och ungdomsfotboll, Fotbollens spela, lek och lär (FSLL), där barnets bästa sätts i första rummet trycker på att inget barn ska behöva uppleva de negativa effekter som kan uppstå i en verksamhet som är alltför intensiv. Barnens framtida möjligheter att utvecklas på lång sikt minskar paradoxalt nog. Det finns bättre vägar att gå, vilket spelarutbildningsplanen visar.

Negativa aspekter som kan uppstå då barn deltar i en alltför intensiv och elitinriktad idrottsverksamhet:

  • Barnen tillåts sällan att vara barn och utvecklas i egen takt.
  • Barnen kan gå miste om viktiga sociala kontakter och att göra erfarenheter som andra barn gör.
  • Barnen riskerar att offra ett normalt familjeliv.
  • Barnen är utsatta för stor psykologisk och fysiologisk påfrestning och stress.
  • Barnen riskerar att missa adekvat utbildning.
  • Barnen kan bli så involverade i fotboll att de känner sig främmande i andra sammanhang och får svårt med situationer utanför idrotten.

Punktlista ur antologin För barnets bästa, Centrum för idrottsforskning, 2011