Barnet, leken och utvecklingen i centrum

Leken är nödvändig för att barn ska må bra och utvecklas. Största anledningen till varför barn leker är för att det är roligt. Genom leken lär sig barn att förstå sin omgivning, att hantera relationer och att exempelvis utveckla självmedvetenhet och fysiska färdigheter. Leken är barnets värld där de tränar sin fantasi.

"Lek är träning och träning är lek" /Johan Fallby

Lekens betydelse för utveckling av spelförståelse och det betydelsefulla individuella beslutsfattandet på planen finns det tydligt stöd för inom forskningen. Leken spelar även en stor roll för den självbestämmande motivationen. Det betyder att ett barn som leker kommer att ha lättare att ta till sig träningen.

Medveten sytematisk lek (MS-L) definieras som fysiska, psykologiska, taktiska och tekniska aktiviteter som utvecklar spelaren, som stimulerar självbestämmande motivationen, som sker spontant och som ger omedelbar belöning genom exempelvis glädje. Det kan t ex vara spontanfotboll på raster i skolan. Reglerna görs upp av de som deltar och det är oftast smålagsspel, att trixa med bollen eller något tävlingsmoment som inte specifikt är designat för att systematiskt utveckla prestationsförmågan. Men, de påverkar spelarens förmåga genom den glädje, flexibilitet och spontanitet som momenten innehåller.

Även om kvantitet och kvalitet i träningen är centrala för utveckling är det för alla åldrar glädjen och leken som är det viktigaste i träningen.

  • I barnfotboll leker vi och låter barn lära sig idrotten fotboll.
  • Fotboll för barn ska vara lekfull och allsidig.
  • För barn är tävling ett naturligt inslag i fotbollen, liksom leken.
  • Tävling är en del av leken och ska ske på barns villkor.