Tips till tränaren

 • Bygg upp ett positivt motivationsklimat med känsla av välkomnande, acceptans och samhörighet.
 • Ge barnen möjlighet att skapa goda relationer och få kompisar inom fotbollen.
 • Ge barnen tid och möjlighet att etablera och vårda sociala relationer mellan sig själva och andra barn samt till vuxna.
 • Låt barnen få möjlighet att uttrycka sina åsikter samt ta dessa på allvar och visa stor hänsyn till barnens perspektiv.
 • Gör roliga och varierade träningar och gör matcherna lustfyllda.
 • Ge barn tid för att lära färdigheterna i fotboll.
 • Uppmuntra barnen att alltid göra sitt bästa efter sina egna förutsättningar, oavsett prestation eller resultat.
 • Spela matcher utan resultatkrav eller överdrivna krav på prestation. Fokusera istället på att barnen ska kämpa så väl de kan utifrån sina egna förutsättningar.
 • Ledarna ska lyfta fram glädjen och tona ner allvaret.
 • Förstå att ledarens förhållningssätt påverkar barn olika.
 • Alla barn ska vara lika mycket värda i alla situationer på och vid sidan av planen, under träning och match.
 • Visa respekt för att barn har olika erfarenheter som påverkar uppfattningar och beteende.

Punktlista utvecklad från antologin För barnets bästa, Centrum för idrottsforskning, 2011.