Lärande

Spela, lek och lär med fotboll är den röda tråden i spelarutbildningsplanen. Den beskriver nivåerna som en spelare passerar i sin utveckling från barn- till seniorspelare. Åldrarna i nivåerna är genomsnittet av kronologisk ålder, biologisk- och idrottslig utveckling. Eftersom det förekommer stora individuella variationer måste det tas hänsyn till dessa i all spelarutbildning.

Figur: Spela, lek och lär med fotboll

Aktiv start (0–6 år)

 • Första mötet med idrotten ska vara positivt, lek- och lustfyllt
 • Träning av grundläggande naturliga rörelser sker genom lek
 • Målet är att barnen ska se fysisk aktivitet som något roligt, utmanande och spännande

1. Fotbollsglädje (6–9 år)

 • Spelet fotboll ska upptäckas på ett naturligt och lekfullt sätt
 • Regelrätt träning är underordnat leken som inlärningsmetod
 • Viktigaste uppgiften är att skapa motivation och passion
 • Att behärska kroppen i olika rörelsemönster (motorik) ger en bra grund för långsiktig utveckling i fotboll

2. Lära att träna (9–12 år)

 • "Den gyllene åldern för motorisk inlärning"
 • Barnen börjar förstå vad träning innebär och långsamt börjar den få betydelse i kombination med leken
 • Träning är fortsatt det viktigaste momentet för utveckling, även om match på barnens villkor är en naturlig del av fotbollen
 • Skillnaderna mellan olika barn ökar under den här perioden eftersom de mognar i olika takt

3. Träna för att lära (12–16 år)

 • I den här fasen börjar en del ungdomar vara redo för att ta större språng i utvecklingen
 • Mot slutet av perioden börjar träningen öka i mängd och fokus. Det innebär att de tekniska, taktiska, psykiska och fysiska färdigheterna utvecklas specifikt för idrotten. Stegringen i träningen av de olika färdigheterna bör ske utefter den individuella mognadsgraden
 • Även om ungdomsspelaren börjar bli relativt duktig på vissa moment återstår mycket träning och insamlande av erfarenhet för att bli riktigt bra
 • Det är fortsatt viktigt att fokusera på prestation och långsiktig utveckling – att vinna matcher är underordnat
 • Många ungdomar slutar under den här perioden. Detta bör minimeras genom att arbeta långsiktigt och systematiskt med spelarutbildningsplaner och bra organisation

4. Träna för att prestera (16–23 år)

 • Spelarna i den här fasen har oftast mer eller mindre uttalat att de vill satsa på fotboll
 • Fysiska, tekniska, taktiska samt psykologiska färdigheter slipas i detalj och ökar i intensitet under fasens gång
 • Fotbollsspelaren utbildas inte bara i teknik och taktik utan även delar som nutrition, psykologi, återhämtning, skadeprevention och livsstilsfaktorer
 • Individuell träning och feedback har fortsatt stor och ökande betydelse
 • Matchandet ökar också i betydelse under perioden

Träna för att nå din topp (19 år och uppåt)

 • I den här fasen handlar det om att, genom goda prestationer, vinna matcher, serier och turneringar.
 • Ett bra grundläggande arbete, från den "aktiva starten" till nu, ökar förutsättningarna att komma hit och få en fortsatt bra utveckling
 • Högintensiv träning och matchning ska leda till topprestationer och för det krävs det att förutsättningarna är optimala
 • Här kommer kvalitativa träningsmetoder, träningsanläggningar, medicinsk- och idrottsvetenskaplig expertis in
 • Är förutsättningarna optimala ökar också sannolikheten för att spelarna presterar på topp.