En metod är Guided discovery

I matchlik träning är syftet att lära sig spelet genom matchlika situationer som skapar möjligheter för spelaren att fatta egna beslut och hitta kreativa lösningar, antingen på egen hand eller genom så kallad guided discovery. Det bästa lärandet sker när spelaren inte blir informerad eller anvisad hur utförandet ska gå till, men däremot får stöd och hjälp genom att tränaren sätter ramar och ger guidning i önskad riktning. Det kan exempelvis ske genom frågetekniker och positiv feedback, bra konstruerade övningar som leder till egen upptäckt, uppgifter med egen reflektion, problemlösningstekniker och andra material eller metoder som leder till egna initiativ från spelaren.

Kärnan i metoden är att spelaren på egen hand, med hjälp av klok guidning, ska hitta den lösning som individuellt passar bäst. Om träningen ger möjlighet att förstå helheten i spelet, ökar också spelarens självbestämmande motivation.

"Med matchlik träning kommer spelare att upptäcka vad de ska göra i spelet, inte genom att tränaren säger åt dem, men genom att de själva upplever det."

(Översatt från Martens, 2012)

Matchlik träning med guided discovery

  • Utgå från helheten i matchen och förfina det till delarna i spelet efterhand
  • Använd övningar som liknar matchsituationer
  • Fokusera på långsiktig utveckling genom eget ansvar för spelaren
  • Spelare blir stegvis mer och mer oberoende av tränaren genom att vara involverade i träning, planering, och lärande
  • Den återkoppling tränaren ger ska innehålla främst frågetekniker eller positiv feedback
  • Om tränaren använder minimalt med instruktion och demonstration skapas ökade möjligheter för inre feedback att utvecklas hos spelare
  • Träningar är organiserade på ett sätt som gör att eget beslutsfattande, eftertanke och spelförståelse stimuleras
  • Träningsmiljön är prestationsinriktad
  • Träningar är varierade och därmed roliga och positiva för självbestämmande motivation
  • Spelare har inflytande på träning och utveckling då de fattar beslut tillsammans med tränaren