Motivation och passion

Passion beskriver något mer än stark självbestämmande motivation, det beskriver när individen har integrerat aktiviteten i sin identitet. I fallet med fotboll har individen blivit fotbollsspelare och han eller hon identifierar sig med fotboll – "är fotbollsspelare" – och har den grundläggande byggstenen för att orka träna den mängd timmar med tillräcklig kvalitet för att ha möjligheten att utvecklas – så bra som möjligt, så länge som möjligt.

Tränarens mest betydelsefulla uppgift för att få fram duktiga spelare är att skapa självbestämmande motivation, passion och välmående. Den uppgiften är helt grudläggande för framgång. För att skapa de bästa förutsättningarna behöver tränare och spelare tillsammans tillmötesgå tre grundläggande behov som ökar den självbestämmande motivationen, se figur. 

Figur som visar passion för fotbollFigur: Så skapas passion för fotboll

Självständighet, som innebär att spelaren kan påverka sin situation och öka sin upplevelse av att ha inflytande och egen drivkraft.

Egen hög kompetens, vilket betyder att spelaren vill känna sig duktig på saker och klara av dem på egen hand.

Tillhörighet i en grupp, det vill säga att identifiera sig med, känna sig trygg och omhändertagen samt ha betydelse för gruppen. I det ingår också att känna glädje och mening i gruppen.