Nivå 2 (9-12 år) Lära för att träna

Fysisk utveckling

Psykosocial utveckling

Lugn tillväxtperiod

Begränsad uppfattningsförmåga

Börjar bli intresserad av att arbeta i små grupper (speciellt två och två).

Fysisk skillnad mellan pojkar och flickor är fortfarande minimal.

Begränsad möjlighet att prestera två eller fler uppgifter samtidigt.

Börjar förstå sociala roller.

Förändringar av kroppsformen sker. Kroppens proportioner förändras (till exempel kroppens tyngdpunkt).

Förståelse för tid och rum utvecklas men är begränsad av oförmågan till att göra flera saker samtidigt.

Självkännedom och kroppsuppfattning är fortfarande mycket svag.

Rörligheten minskar något på grund av kroppens tillväxt.

Begränsad erfarenhet av personlig utvärdering, ansträngning är synonymt med prestation.

Stort behov av att bli accepterad och sedd. Godkännande från vuxna som föräldrar, lärare och tränare är viktigt.

Gyllene ålder för koordinationsinlärning, den så kallade motoriska guldåldern. Bör prioriteras på denna nivå.

Imiterar idrottsidoler

Förbättrad finmotorik

Stort behov av beröm och positiv feedback.

Effekten av specifik uthållighetsträning är liten. Den vanliga fotbollsträningen ger tillräcklig effekt.

Deltar fortfarande i idrottandet för att det är roligt.

Tränarstil för nivån:

 • Positiv feedback och uppmuntran
 • Tydliga men få anvisningar
 • Använd frågeteknik
 • Ge alla uppmärksamhet
 • Låt spelare ge feedback till varandra

Träningen karaktäriseras av:

 • Korta samlingar
 • Spelträning
 • Variation
 • Enkla övningar
 • Positioner under spelträningen
 • Små ytor
 • Antal tränare/barn = 1/10
 • Få spelare per lag/grupp
 • Hög aktivitet och många bollkontakter
 • Korta arbetsperioder
 • Fokus på prestation och att göra sitt bästa

Figur: Spelets utveckling