Nivå 3 (12-16 år) Träna för att lära

Fysisk utveckling

Psykosocial utveckling

Fysisk skillnad mellan pojkar och flickor börjar ske i samband med tillväxtspurten.

Uppfattningsförmåga förbättras

Spänningar uppstår med vuxna

Tillväxtspurten sker tidigare för flickor, mellan 10 och 14 års ålder, medan pojkarnas tillväxtspurt kommer något senare, i 12 - 16 års ålder.

Förmågan att prestera flera saker samtidigt förbättras

Sociala interaktioner mellan flickor och pojkar börjar bli viktigt

Under denna period kommer det centrala nervsystemet bli nästan fullt utvecklat - vilket innebär att samtliga fysiska kvaliteter är fullt träningsbara: snabbhet, styrka, rörlighet, balans och koordination.

Kan processa mer information på samma gång

Deltar fortfarande i idrott för att det är roligt, men kan ta det mer seriöst i val av idrott – specialisera sig

Förbättrar och fulländar fortfarande sin koordination och sina tekniska färdigheter.

Abstrakt tänkande utvecklas fullt ut.

I samband med tillväxtspurten är det gynsamt med uthållighetsträning.

Förstår förhållandet mellan tid och rum

Tränarstil för nivån:

 • Positiv feedback och uppmuntran
 • Använd frågeteknik
 • Uppmärksamhet till alla
 • Låt spelarna ge feedback till varandra
 • Uppmuntra och utmana spelarnas egna beslutsfattande

Träningen karaktäriseras av:

 • Små och stora ytor
 • Korta samlingar
 • Spelträning
 • Variation
 • Enkla övningar med fokus på kvaliteten
 • Positioner under spelträningen
 • Antal tränare/spelare = 1/10
 • Få och flera spelare per lag/grupp
 • Hög aktivitet, intensitet och många bollkontakter
 • Fokus på prestation och att göra sitt bästa

Figur: Spelets utveckling