Målbild - nivå 3

Spelfilosofi

Positionsbestämt lagspel
Alla spelare i laget deltar i anfallsspelet när det egna laget har bollen och alla spelare deltar, utifrån sin position, i försvarsspelet när motståndarna har bollen.

Skapa och krympa spelytor
I anfallsspelet gör laget spelytorna stora och skapar tid med bollen. I försvarsspelet "krymper" laget spelytorna och ger motståndarna lite tid med bollen.

Kontrollera bollen
Laget kontrollerar bollen i anfallsspelet och klarar av att spela genom alla spelytor.

Djupledsspel
Bollen spelas främst framåt i djupled, men spelvändningar och djupledsspel bakåt, i form av understöd till bollhållaren, är viktiga moment för att skapa ett bra djupledsspel framåt och samtidigt behålla bollen inom laget.

Passningsinriktat spel
Passningsinriktat spel som kännetecknas av flyt. Spelarna är skickliga i mottagning och passning och behärskar korta och långa passningar, framför allt på marken.

Skapa målchans och avsluta
Avslut skapas med passningsspel och med anfallsvapen utmana, dribbla, väggspel och överlappning. Spelarna är beslutsamma i avslutslägen och kan skjuta med precision med båda fötterna.

Snabba omställningar
Snabba omställningar mellan anfallsspel och försvarsspel.

Bollorienterat försvarsspel
Bollens position bestämmer positionerna för lagets försvarsspel. Arbetssättet är zonmarkering och/eller positionsförsvar.

Press på bollhållaren
Spelarna pressar motståndarnas bollhållare för att ta tillbaka bollen och för att förhindra motståndarnas djupledsspel.

Kollektiva försvarsmetoder och korta avstånd
Laget arbetar tillsammans i överflyttning-centrering och uppflyttning-retirering med korta avstånd mellan och inom lagdelarna.

Färdigheter laget

Lagspel
Alla spelare är delaktiga i anfallsspelet och i försvarsspelet.

Skapa spelbredd och speldjup
Laget behöver både spelbredd och speldjup för ett bra anfallsspel.

Bollen i rörelse
Håll bollen i rörelse och sträva efter flyt i passningsspelet.

Flera passningsalternativ
Skapa minst två passningsalternativ diagonalt framåt och minst ett diagonalt bakåt (understöd).

Numerära överlägen
Sträva efter att skapa numerära överlägen i anfallsspelet och efter att undvika numerära underlägen i försvarsspelet.

Djupledsspel
Sträva efter att spela framåt i djupled.

Uppflyttning i anfallsspel
Flytta upp laget när bollen spelas framåt.

Kollektiva försvarsmetoder
Krymp spelytorna för motståndarna genom att laget agerar tillsammans i överflyttning-centrering och uppflyttning-retirering.

Pressa med närmsta spelare
Närmsta försvarsspelare pressar bollhållaren, övriga spelare täcker ytor eller markerar.

Färdigheter spelare

Speluppfattning och perception
Orientering - lyft blicken och se spelet.

Snabb omställning
Reagera och ställ snabbt om mellan anfallsspel och försvarsspel.

Spelbarhet
Sök upp öppna ytor och öppna en passningslinje för bollhållaren.

Rättvänd
Sträva efter att bli rättvänd.

Mottagning
Var medveten om vad som ska göras med bollen innan den kommer. Gör en kontrollerad mottagning med första tillslaget bort från press till öppen yta.

Passningar på marken och noggrannhet
Passa bollen efter marken så ofta som möjligt. Var noggrann med och sträva efter hårda precisa passningar.

Driv framåt
Driv bollen framåt om det finns yta.

Beslutsam 1 mot 1
Var beslutsam i 1 mot 1-situationer. Spela enkelt i anfallsspelet, driv bollen, dribbla förbi försvararen. I försvarsspelet – kom snabbt på försvarssida för att pressa, täcka eller markera. Erövra bollen om du kan genom bra press eller genom att bryta framför din motståndare.

Avsluta
Var beslutsam, använd båda fötterna och skjut med precision och hårdhet men prioritera precision.

Skydda målet
Skydda målet om motståndaren kommer till avslut genom att samarbeta.

Ta bollen
Ta bollen innan motståndaren kommer till avslut genom ett bra positionsspel.

Coacha medspelare i försvarsspel
Coacha medspelare för att förhindra attmotspelare kommer till avslut.

Igångsättning
Lugn igångsättning med utkast eller utspark med precision.

Coacha medspelare i anfallsspel
Coacha medspelare om passningsalternativ.

Agera understödsspelare
Agera understödsspelare och spelvändare.