Nivå 4 (16-23 år+/-) Träna för att prestera

Fysisk utveckling

Psykosocial utveckling

Fullständig biologisk mognad.

Kritiskt tänkande

Stora och svåra beslut kan uppstå.

Tydligare fysisk skillnad mellan flickor och pojkar.

Spelaren vill vara delaktig i beslut.

Grupptryck kan förekomma och skapa konflikter.

Flickor får mer vuxna former vid 16 till 17 års ålder (främst på grund av ökad fett- och muskelmassa) och pojkar vid 18 till 21 års ålder (främst ökad muskelmassa).

Analytiskt och kritiskt tänkande fullt utvecklat i slutet av nivån.

Självförverkligande och att få uttrycka sig är viktigt.

Muskelmassan ökar och effekten av styrketräning förbättras.

Förmåga att utvärdera och rätta till.

Kompisar viktiga och högt prioriterade.

Koordination kan fotfarande förbättras men effekten är inte lika stor som vid tidigare åldrar.

Förmåga att visualisera muntliga instruktioner.

Idrottandet blir mer på allvar, höga mål och krav på prestation.

Stor effekt av aerob uthållighetsträning.

Individen värderar oberoende högt.

Effekten av anaerob träning (styrketräning och mjölksyraträning) ökar eftersom muskelmassan ökar.

Full förståelse och accepterar behovet av regler, normer med mera.

Tränarstil för nivån:

 • Positiv feedback och uppmuntran
 • Använd frågeteknik
 • Uppmärksamhet till alla
 • Låt spelare ge feedback till varandra
 • Uppmuntra och utmana spelarnas egna beslutsfattande
 • Låt spelare analysera och utvärdera

Träningen karaktäriseras av:

 • Korta samlingar
 • Spelträning
 • Variation
 • Enkla övningar med fokus på kvalitén
 • Positionsanpassad träning
 • Taktisk träning förekommer
 • Små och stora ytor
 • Få och flera spelare per lag/grupp
 • Hög aktivitet, intensitet och många bollkontakter
 • Korta och långa arbetsperioder
 • Fokus på prestation och att göra sitt bästa

Figur: Spelets utveckling