Planering

Utifrån föreningens/lagets mål krävs en planering som gör vägen till målet tydligt. Att planera årets verksamhet, från helhet ner till delar, innebär en kvalitetssäkring. Att veta vad, varför och hur det ska gå till innebär trygghet för både tränare, spelare och föräldrar.

Figur som beskriver planeringens olika stadier
Figur: Planeringsmodell

Alla steg i planeringen utgår från modellen ovan, "Spelets skeenden". Målbilden bryts ned i en veckoplanering. Veckoplaneringen bestämmer vilka delar av spelet man ska utveckla i träningarna. Träningen byggs upp med övningar.

Organisationen runt träningen är ofta avgörande för hur väl målbilden uppfylls och handlar om allt från tid, yta, material och hur många spelare det är på träningen. Här ges några förslag på organisatoriska detaljer som underlättar genomförandet av träningen.

Bild som ger förslag på hur du kan tänka kring tid, material, yta och antals pelare när du planerar träning.

Figur: Träning och organisation