Svenska Fotbollförbundets Utvecklingsläger

2020-års lägerdatum:
21-26 juni flick
28 juni - 3 juli pojk

Svenska Fotbollförbundets Utvecklingsläger genomförs i Halmstad för 15-åriga fotbollsspelare, där alla Sveriges 24 distrikt är representerade. Lägren har arrangerats i många år, redan 1956 arrangerades det första pojklägret i Malmahed i Malmköping. Där genomfördes lägret fram till 1965.

Från 1965 och framåt är lägret förlagt på Halmstad Arena (f d Sannarps IP) i Halmstad. Det var också i Halmstad som det första flicklägret arrangerades 1981.

Under veckan samlar SvFFs 24 distriktsförbund de 16 spelare som just nu har hunnit längst i sin utveckling, för ett läger på sex intensiva dagar med utbildning i träning och spel. Från dessa spelare ska sedan ett landslag formas under hösten.

Lägren är en manifestation för svensk ungdomsfotboll. Syftet är i första hand att utbilda och stimulera spelare och ledare.Varje distriktslag har två distriktsförbundskaptener, en målvaktstränare och 16 spelare. Från 2018 är även Spelarutbildarna (SU) med som en del i teamen inom ramen för "Spelarutbildning - en helhet". Under veckan genomförs utbildning i form av fyra träningspass och tre matcher. Till detta kommer också kvällsföreläsningar om kost, förebyggande av skador samt föreläsning av den blivande förbundskaptenen för åldersgruppen.

Lägren bygger också på ett samarbete mellan SvFFs ungdomsförbundskaptener (UFK), Nationella Fotbollsutbildare (NaFu), mv-instruktörer och distriktens förbundskaptener (DFK), spelarutbildare (SU) och mv-tränare.

Not. Begreppet Utvecklingsläger infördes säsongen 2016, tidigare kallades de Elitläger.