Spelregler för Beach Soccer

Beach Soccer

Spelreglerna på svenska, som är en översättning av FIFA:s "Beach Soccer - Laws of the Game 2008", fastställdes av SvFF:s styrelse den 3 maj 2010.

De officiella spelreglerna (på engelska) finns på FIFA:s webbplats under avdelningen Beach Soccer. Se länken till FIFA i vänsterkolumnen.

Har ni frågor om domare- och regelverk, vänligen kontakta:
Jörgen Persson
Domar/Regelansvarig
070-5312220
jorgen@zarges.se