Konferens med domarna i fokus

I helgen genomfördes den årliga centrala domarkonferensen (CDK) med representanter från distriktens domarkommittéer/domarutskott.

Fokus låg på erfarenhetsutbyte mellan distrikten. Grupparbeten varvades med positiva exempel från distrikten. Det diskuterades flitigt hur vi ska kunna rekrytera fler domare och hur vi sedan ska behålla dem, inte minst på damsidan.

Under söndagsmorgonen var Peter Landström utbildningskonsulent på Svenska Fotbollförbundet tillika sekreterare i Distrikts- och föreningskommittén på plats för diskutera hur vi kan få en bättre matchmiljö ur ett fotbollsperspektiv och inte bara ur ett rent domarperspektiv.

Under söndagseftermiddagen diskuterades de nya spelformerna för barn och ungdomsidrott och hur dessa med domarnas hjälp ska implementeras. Deltagarna diskuterade vilka utmaningar som de nya spelformerna ställer på domarverksamhet och hur vi tar os an dessa utmaningar.

Dessutom fick vi en internationell utblick av Bo Karlsson, SvFF:s domarkommittés ordförande tillika ledamot i UEFA:s domarkommitté.

Slutligen presenterades nästa års regelnyheter från IFAB.