Domarkvitto

Från och med säsongen 2020 kan man ansöka om arvoden och andra ersättningar digitalt: https://arvoden.fogis.se

Detta gäller alla tävlingskategorier där Svenska Fotbollförbundet står som ägare, förutom Allsvenskan herr.
Vad som gäller i ett enskilt distrikt får kontakt tas med dem.

Domarkvitto-blankett att lämnas till föreningen där domaren dömt en match:

Spara ned blanketten. Eventuellt kan du bli tvungen att aktivera makron. Följ då endast instruktioner.

Domarkvitto-blankett att lämnas till föreningen där domaren dömt en match.

Spara ned blanketten. Eventuellt kan du bli tvungen att aktivera makron. Följ då endast instruktioner.