Förlorad arbetsförtjänst

  • Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utgå till domare och assisterande domare i samtliga av SvFF administrerade serier (undantag för domare och assisterande domare i Allsvenskan) i de fall domaren på grund av uppdrag måste ta arbetstid i anspråk.
  • Ersättning utbetalas med 150 kronor per påbörjad timma i frånvaro från arbetsplatsen. Detta gäller även vid uppdrag under lördagar och söndagar om arbetstid måste tas i anspråk för uppdragets fullgörande.
  • Varje domare är ensam ansvarig för att bedöma huruvida tilldelat uppdrag skall tas med hänsyn till storleken på förlorad arbetsförtjänst. I de fall antalet frånvarotimmar (=ersättningstimmar) blir onormalt högt skall kontakt tas med ansvarig matchtillsättare.