Inställd eller WO-match

  • Vid inställd match eller WO-match (där domaren/assisterande domaren infunnit sig på uppdragsplatsen) utgår ersättning för resa, restidsarvode och i förekommande fall förlorad arbetsförtjänst (undantag för domare och assisterande domare i Allsvenskan) och traktamente, dock lägst 100 kronor.