Traktamente

  • Flerdygnstraktamente utgår vid uppdrag som medför faktisk övernattning utanför domarens bostadsort (= vanliga verksamhetsort). Den vanliga verksamhetsorten för domaren omfattar ett område inom ett avstånd av 50 km från domarens bostad.
  • Traktamentsersättningarna skall följa Skatteverkets bestämmelser i såväl tid som ersättning. Om egen övernattning ordnas och ingen kostnad för logi uppstår, erhålls 115 kr i nattraktamente.
Avresa Traktamente Hemkomst Traktamente
Före kl. 12.00 230:- Före kl. 19.00 115:-
Efter kl. 12.00 115:- Efter kl. 19.00 230:-
  • Om Svenska Fotbollförbundet eller förening bekostar måltider skall avdrag göras enligt följande:

- För frukost: 46:-
- För lunch eller middag: 81:-
- För lunch och middag: 161:-
- För frukost, lunch och middag: 207:-

  • (Vid halvt dagtraktamente görs avdrag med halva beloppet.)