FOGIS

FOGIS visar matchlista och möjliggör resultatrapportering

Fotbollens Gemensamma Informationssystem (FOGIS) är ett system som tas fram av Svenska Fotbollförbundet i nära samarbete med distrikten.

Som domare använder du FOGIS för att se dina matcher, och för att rapportera matchernas resultat. Vid resultatrapportering kan domare ta hjälp av det elektroniska hjälpmedlet Spintso.

Kontakta ansvarig i ditt distriktförbund om du saknar användarnamn och lösenord för inloggning.