Svenska Fotbollförbundet

Svenska Fotbollförbundet bildades den 18 december 1904, och är Sveriges största specialidrottsförbund. Förbundet har till uppgift att främja och administrera fotbollen i landet och att företräda den utom landet. Det övergripande målet är att nationalsporten fotboll ska förbli Sveriges största och ledande idrott.

Svenska Fotbollförbundets domarorganisation utgörs av domarkommittén, coacher, observatörer och instruktörer. Det administrativa arbetet sköts framförallt av personalen på Svenska Fotbollförbundets domaravdelning.

BESLUTSFATTANDE - Domarkommittén

Ytterst återfinns domarkommittén, som är det beslutsfattande organet.

En gång om året beslutar domarkommittén om hur Sveriges nästan 350 förbundsdomare skall klassificeras, det vill säga på vilken nivå de ska få döma nästföljande år.

COACHNING - Coacher

I beslut om klassificering tar domarkommittén hjälp av SvFF:s totalt 22 coacher.

Coachernas uppdrag berör rekrytering, utbildning, matchning, klassificering, utveckling och utvecklingsamtal.

UTVECKLING - Observatörer

Varje coach har ansvar för flera domare var, och dessa är ibland geografiskt spridda. Coacherna behöver därför stöd av drygt 100 särskilt utbildade observatörer.

  • Syftet med domarobservatörsverksamheten är att utveckla domaren och AD, medverka till att domarna och AD klassificeras på rätt nivå samt kontrollera efterlevnaden av DK:s instruktioner samt övriga av SvFF utgivna direktiv.

UTBILDNING - Instruktörer

För att en domare skall bli behörig att avancera mellan olika nivåer (exempelvis från Division 1 Dam till Damallsvenskan) går denne kurser, så kallade stegutbildningar.

De stegutbildningar som genererar behörighet att döma i en förbundsserie leds av totalt elva nationella domarutvecklare, som rapporterar till domarkommittén och coacherna om hur väl domaren genomfört kursen.