Domargruppen på SvFF

Domargruppen tillhör Tävlingsavdelningen och arbetar med administrativa domarfrågor. Exempelvis är de ansvariga för förberedelser inför kurser och fortbildningar, sammanställning och uppdatering av person- och adressuppgifter i FOGIS, hantering av inskickade reseräkningar samt koordinering av domares resor till och från match, såväl inom som utanför Sverige.

Här är vi fem som numera jobbar på domaravdelningen på Svenska Fotbollförbundet. Nedan kan ni få mer kontaktuppgifter om oss. Domargruppen har också en gemensam mejl som är enligt följande: domare@svenskfotboll.se

Stefan Johannesson Tel: 08-735 09 09

stefan.johannesson@svenskfotboll.se

Jonny Ahlvin, Tel: 08-735 95 27.

jonny.ahlvin@svenskfotboll.se

Anna Nyström, Tel: 08-735 09 94.

anna.nystrom@svenskfotboll.se

Göran Engsoo, Tel: 08-735 09 43.

goran.engsoo@svenskfotboll.se

Peter Glas, Tel: 08-735 95 26

peter.glas@svenskfotboll.se