Domargruppen på SvFF

Domargruppen tillhör Tävlingsavdelningen och arbetar med administrativa domarfrågor. Exempelvis är de ansvariga för förberedelser inför kurser och fortbildningar, sammanställning och uppdatering av person- och adressuppgifter i FOGIS, hantering av inskickade reseräkningar samt koordinering av domares resor till och från match, såväl inom som utanför Sverige.

Här är vi fyra som numera jobbar på domaravdelningen på Svenska Fotbollförbundet. Nedan kan ni få mer kontaktuppgifter om oss. Domargruppen har också en gemensam mejl som är enligt följande: domare@svenskfotboll.se

Stefan Johannesson

stefan.johannesson@svenskfotboll.se

Jonny Ahlvin, Tel: +46 8 735 95 27.

jonny.ahlvin@svenskfotboll.se

Anna Nyström, Tel: +46 8 735 09 94.

anna.nystrom@svenskfotboll.se

Göran Engsoo, Tel: +46 76 695 80 74.

goran.engsoo@svenskfotboll.se