Nationella Domarutvecklare 2020För att en domare skall bli behörig att avancera mellan olika nivåer (exempelvis från Division 1 Dam till Damallsvenskan) går denne kurser, så kallade stegutbildningar. De stegutbildningar som genererar behörighet att döma i en förbundsserie leds av totalt tolv riksinstruktörer. Sveriges riksinstruktörer fungerar även som centrala domarobservatörer (CDO).

Du kan läsa mer om riksinstruktörernas uppdrag i Domarkommittens arbetsordning.

De stegutbildningar som genererar behörighet att döma i en distriktsserie leds av distriktsinstruktörer (DI). För information om vem som är DI i ett distrikt, klicka på Instruktörer eller besök respektive distriktförbunds hemsida