Observatörer 2020

Domarobservatörer tittar på domare när de dömer, och träffar dem sedan direkt efter matchen för att hjälpa dem utvärdera sin prestation. Efter matchdagen skickar domarobservatören en sammanställning av det i domarens prestation som var bra, och av det som skulle kunna utvecklas.

Du kan läsa mer om domarobservatörernas arbete i Domarkommitténs Arbetsordning.

Centrala domarobservatörer (CDO) utvecklar domare och AD i:

 • Allsvenskan
 • Superettan
 • Division 1 Herrar
 • Obos Damallsvenskan

Regionala domarobservatörer (RDO) utvecklar domare och AD i:

 • Division 2 Herr
 • Division 3 Herr
 • Elitettan
 • Division 1 Dam

Lokala domarobservatörer (LDO) utvecklar domare i distriktsserierna.

Syftet med domarverksamheten är att

 • Utveckla domaren som matchledare alternativt assisterande domare.
 • Medverka till att domarna och de assisterande domarna klassificeras på rätt nivå.
 • Kontrollera efterlevnaden av Instruktioner från DK samt övriga av SvFF utgivna direktiv.

Riktlinjer

 • Huvuduppgiften är att UTVECKLA domarna och de assisterande domarna.
 • Domaren bör få veta av vem och vid vilket matchtillfälle han får chansen att utvecklas av domarobservatören.
 • Domaren skall uppleva domarobservatören som ett stöd och en resurs för personlig utveckling.
 • God tid skall vara avsatt av hela teamet till genomgång och analys av genomfört uppdrag.
 • Domarobservatörerna bör träffas för att utbyta erfarenheter och delge varandra synpunkter på den grupp domare de följt upp under året. Dessa synpunkter utgör en viktig del i DK:s klassificering inför nästa säsong.