UEFA

"To create the right conditions for the game in Europe to prosper and develop"

UEFA:s medlemsländer

UEFA, Union of European Football Association, är en av FIFA:s sex kontinentala federationer. Unionen representerar sina 53 medlemsländer, varav ett är Sverige.

Läs gärna mer på www.uefa.com.