UEFA

"To create the right conditions for the game in Europe to prosper and develop"

UEFA:s medlemsländer

UEFA, Union of European Football Association, är en av FIFA:s sex kontinentala federationer. Unionen representerar sina 53 medlemsländer, varav ett är Sverige.

UEFA:s domarkommitté

UEFA styrs ytterst av en "executive committee", vars ordförande heter Michel Platini. Därutöver återfinns ett antal andra kommittér, däribland domarkommittén.

UEFA:s domarkommitté leds av spanska ordföranden Ángel María Villar Llona, som även är ordförande i FIFA:s domarkommitté samt Spanska Fotbollförbundet.

Bland ledamöterna återfinns Bo Karlsson, ordförande i SvFF:s domarkommitté.

Läs gärna mer på www.uefa.com.