Regelprovsgeneratorn

Välkommen till Svenska Fotbollförbundets regeltjänst. 13 rätt är respekt...

Gör så här

Markera med kryss vilka regler du vill testas på.

EXEMPEL

  • Du markerar med kryss framför Regel 11 Offside och Regel 13 Frispark.
  • Ett prov genereras med 13 slumpmässigt utvalda frågor från enbart Regel 11 Offside respektive Regel 13 Frispark.

Observera

Om du inte markerar någon regel alls genereras ett prov med 13 slumpmässigt utvalda frågor från alla regler.

Om du markerar "Generera som PDF-fil" genereras ett regelprov i dokumentform, som du kan spara på din dator eller skriva ut i pappersformat.

Om du vill öva på vissa regler kan du markera vilka här