Steg- och fortbildningar 2020

En STEG-utbildning är en utbildning som gör domaren behörig att döma i en högre division än tidigare.

En ÅRLIG FORT-bildning är en utbildning som genomgås av alla domare varje år; en domare som inte genomgått årets fortbildning blir inte tilldelad matcher att döma.

En SÄRSKILD FORT-bildning skiljer sig från en årlig fortbildning eftersom den inte genomgås av alla. Domare som genomgår en särskild fortbildning har blivit uttagna av sin coach eller av Domarkommitten. Syftet med en särskild fortbildning är dels att utveckla de deltagande domarna, dels att se om de skulle kunna vara aktuella för att genomgå en stegutbildning.