U17 och U19 Allsvenskan

Tidsram: Finalerna för U17 och U19 spelas 28 och 29 oktober. Matcherna spelas på något av finallagens hemmaplan.

För att göra tävlingarna till en positiv upplevelse för alla inblandade har vi sammanställt lite information på vår hemsida som gäller förutsättningarna för genomförandet som arrangör vid detta slutspel.

Organisation

För att lyckas med ett evenemang krävs en bra och tydlig organisation. Att definiera uppgifterna, tillsätta personer och sedan följa upp arbetet under resans gång. Det är viktigt att alla personer är delaktiga och framför allt en person en uppgift.

Ansvar från Svenska Fotbollförbundet

Svenska Fotbollförbundet står som ytterst ansvarig för U17 och U19 Allsvenskan för Klubblag. Svenska fotbollförbundet utbetalar ett arrangörsbidrag till arrangören för slutspelet som ska omfatta, kamratmåltid, lokala transporter, marknadsföring, arenahyra, lagvärdar, sjukvårdspersonal, speaker mm. Dessa kostnader redovisas till Svenska Fotbollförbundet, birgit.berglund@svenskfotboll.se och ni får sedan ert bidrag utbetalat.

Arena/Speltid

Ren final, mellan två lag. Speltid 2x45. Förlängning vid oavgjort resultat 2 x 15 minuter och är det fortfarande oavgjort resultat tillgrips straffsparkstävling enlig SvFF regelbok.

Spelplan (natur eller konstgräs) med minsta mått 100x60 och någon form av läktare

Högtalaranläggning

Omklädningsrum för 23 personer per lag och ett för domare

Matcher kvällstid behövs elljus 300 lux horisintellt

Möjlighet att sätta upp arenareklam runt spelplanen

Kost och Logi

1 natts förläggning på hotell för det gästande laget vid behov (lagen bokar och samordnar själva och ersätts mot kvitto från SvFF) (21+2), 3 bäddsrum. En kamrat måltid efter finalmatchen för ca 55 personer, ca 150 kr per person. Övriga måltider i samband med finalspelet ersätts inte. Alternativet är om bortalaget har lång resväg och vill komma i väg hem och avstår kamratmåltiden, ersätter vi båda lagen för mat mot redovisning. Dock max 150 kr/per person.

Transporter

Transporter från hemort till hemort sköter lagen själva. Lokala transporter under lagens vistelse på plats ansvarar medarrangören för. Kontakta respektive lag för att planera de transporter som kommer att krävas under lagens vistelse. Lagen kan få reseersättning enligt föreskrifter.

Lagvärdar

Lagvärdarnas uppgift är att ta emot lagen vid deras ankomst och informera lagen om vad som gäller under slutspelet och att vara behjälplig under vistelsen för lagen. Medarrangören tillsätter lagvärdar.

Speaker

Medarrangören ansvarar för att tillsätta en speaker. Speakerns uppgift är att läsa laguppställningar, redovisa målskyttar och meddela byten etc. Utse också en ansvarig person att sköta musiken tillsammans med speakern.

Försäljning

Försäljning av Kaffe, dricka mm är en inkomst källa för föreningen och en bra service till publiken. Försäljningen bör ske enligt SvFF's arena försäljningskoncept.

Säkerhet

Säkerhetsorganisationen byggs upp beroende på hur mycket publik som väntas. Publikvärdar och eventuell övrig säkerhetspersonal tillsätts av medarrangör.

Sjukvård

I slutspelet ska det finnas sjukvårdsutbildad personal tillgänglig för lagen. Bårar och bårbärare ska finnas vi spelplanerna. Sjukvårdare och bårbärare tillsätts av medarrangören.

Domare

Domare och assisterande till finalen tillsätts av SvFF.

Media

All marknadsföring av evenemanget är viktigt för att locka publik till matcherna. Se till att informera lokal media i god tid innan evenemanget.

Bollflickor/Bollpojkar

Medarrangören tillsätter minst 4 bollflickor/bollkallar till varje match. Rekommenderad lägsta ålder 12 år.

Arenareklam

SvFF skickar ut ett antal banderoller enligt överenskommelse med samarbetspartners. Medarrangören ansvar för uppsättning och nedmontering av dessa banderoller, utöver det måste konkurrerande reklam till SvFF samarbetspartners täckas. Dessa banderoller ska returneras till nedanstående adress efter genomfört evemang.

Svenska Fotbollförbundet Att. Peter Loxvi Johansson

Evenemangsgatan 27

169 79 Solna

Telefonmöte

Tillsammans med SvFF, Medarrangör och deltagande lagen hålls ett telefonmöte när finallagen är klara. Agendan är:

1. Tävlingsfrågor

2. Fastställande av speltider

3. Praktisk information

4. Övrigt

Final

Inmarsch

För finallagen och domarna genomförs en inmarsch med musik och uppställning framför läktaren. Vid lagens inmarsch är det minutprogramhållaren i samarbete med speakern och musikansvarig som ansvarar för att allt sker i utsatt tid. En CD med inmarsch och nationalsång tillhanda hålls av SvFF.

Minutprogram

-7 min Uppställning

-6 min inmarch

-5 min Nationalsång

-4 min line-up, presentation av lagen och domarna

-1 min slantsingling

0 kick off

Prisceremoni

Direkt efter finalen anordnas prisutdelning. Medarrangören ansvarar för att det finns prisbord på plats. Priserna tillhandahålls av SvFF's tävlingsavdelning.