Flick-SM 16 år

Gruppspel

Arrangerande förening får ett arrangörsbidrag på 3000 kr, skicka er information som arrangör tillsammans med ert pg eller bg till birgit.berglund@svenskfotboll.se.

Tillresande lag kan söka logi bidrag på maximalt 5000 kr. Kopia på kvitto skickas in till: birgit.berglund@svenskfotboll.se tillsammans med er pg eller bg. Logibidrag ansökan ska inkomma senast 20 november.

Flick SM Finalspel klubblag

För att göra tävlingarna till en positiv upplevelse för alla inblandade har vi sammanställt lite information på vår hemsida som gäller förutsättningarna för genomförandet som arrangör vid detta slutspel.

Organisation

För att lyckas med ett evenemang krävs en bra och tydlig organisation. Att definiera uppgifterna, tillsätta personer och sedan följa upp arbetet under resans gång. Det är viktigt att alla personer är delaktiga och framför allt en person en uppgift.

Ansvar från Svenska Fotbollförbundet

Svenska Fotbollförbundet står som ytterst ansvarig för SM 16 år för Klubblag. Svenska Fotbollförbundet utbetalar ett arrangörsbidrag till arrangören för slutspelet som ska omfatta boende, kamratmåltid, lokala transporter, marknadsföring, arenahyra, lagvärdar, sjukvårdspersonal, speaker mm. Följande bidrag gäller: 110 000 kr.

Arena/arenor

Vid ett sluspel spelas totalt fyra matcher, där två matcher (semi) spelas lördag eftermiddag/kväll och två matcher söndag från och med lunch(match om tredjepris och final).

Spelplan (natur eller konstgräs) med minsta mått 105x65 och någon form av läktare

Högtalaranläggning

Omklädningsrum för 23 personer per lag och ett för domare

Matcher kvällstid behövs elljus 200 lux horisintellt

Möjlighet att sätta upp arenareklam runt spelplanen

Kost och Logi

Förläggning på hotell för de 4 lagen (21+2), 3-bäddsrum är ok samt en kamratmåltid lördagkväll för ca 95 personer, ca 150 kr per person.

Transporter

Transporter från hemort till hemort sköter lagen själva. Lokala transporter under lagens vistelse på plats ansvarar medarrangören för. Kontakta respektive lag för att planera de transporter som kommer att krävas under lagens vistelse.

Lagvärdar

Lagvärdarnas uppgift är att ta emot lagen vid deras ankomst och informera lagen om vad som gäller under slutspelet och att vara behjälplig under vistelsen för lagen. Medarrangören tillsätter lagvärdar.

Speaker

Medarrangören ansvarar för att tillsätta en speaker. Speakerns uppgift är att läsa laguppställningar, redovisa målskyttar och meddela byten etc. Utse också en ansvarig person att sköta musiken tillsammans med speakern.

Försäljning

Försäljning av Kaffe, dricka mm är en inkomst källa för föreningen och en bra service till publiken. Försäljningen bör ske enligt SvFF's arena försäljningskoncept.

Säkerhet

Säkerhetsorganisationen byggs upp beroende på hur mycket publik som väntas. Publikvärdar och eventuell övrig säkerhetspersonal tillsätts av medarrangör.

Sjukvård

I slutspelet ska det finnas sjukvårdsutbildad personal tillgänglig för lagen. Bårar och bårbärare ska finnas vi spelplanerna. Sjukvårdare och bårbärare tillsätts av medarrangören.

Domare

Domare i slutspelet tillsätts huvud domare SvFF. Medarrangören tillsätter assisterande. En fast domarersättning utbetalas från SvFF, Tävlingsavdelning mot redovisning av kostnader.

Media

All marknadsföring av evenemanget är viktigt för att locka publik till matcherna. Se till att informera lokal media i god tid innan evenemanget.

Bollflickor/Bollpojkar

Medarrangören tillsätter minst 4 bollflickor/bollkallar till varje match. Rekommenderad lägsta ålder 12 år.

Arenareklam

SvFF skickar ut ett antal banderoller enligt överenskommelse med samarbetspartners. Medarrangören ansvar för uppsättning och nedmontering av dessa banderoller. Dessa banderoller ska returneras till nedanstående adress efter genomfört evenemang.

Svenska Fotbollförbundet, Evenemangsgatan 27, 169 79 Solna.

Telefonmöte

Tillsammans med SvFF, Medarrangör och deltagande lagen hålls ett telefonmöte när sluspelslagen är klara. Agendan är:

1. Tävlingsfrågor

2. Lottning av semi

3. Fastställande av speltider

4. Lagens loggor skickas in till SvFF

5. Praktisk information från Arrangör

6. Övrigt

Final

Inmarsch

För finallagen och domarna genomförs en inmarch med musik och uppställning framför läktaren. Vid lagens inmarsch är det minutprogramhållaren i samarbete med speakern och musikansvarig som ansvarar för att allt sker i utsatt tid. Filer med med inmarsch-musik kan skickas av SvFF.

Minutprogram

-6 min Uppställning

-5 min inmarch

-4 min line-up, presentation av lagen och domarna

-1 min slantsingling

0 kick off

Prisceremoni

Direkt efter finalen anordnas prisutdelning. Medarrangören ansvarar för att det finns prisbord på plats. Priserna tillhandahålls av SvFF's tävlingsavdelning.