Mobil domarklient 2015

Från och med säsongsstart 2014 kan du som domare via din smartphone eller läsplatta administrera domarrapporten.

Inför säsongen 2015 har vi vidareutvecklat den mobila domarklienten för att förenkla ditt arbete med domarrapporten.

Nyheter 2015

 • Sidorna Match och Resultat har slagits ihop till en sida - Match. På denna sida ser du matchens datum och tid, spelplats, status på domarrapport och möjlighet att registrera matchens resultat och publiksiffra.
 • Sidan Laguppställning har förbättrats, tex kan du registrera en spelare som ersättare även genom att klicka på spelaren och få Matchdeltagarsidan.
 • Förbättrat layouten på sidan Händelser. När du lägger in en händelse nu lägger du först in typ av händelse, sedan minutsiffra, lag och sist spelare. Dessutom har listan över rapporterade händelser har gjorts mer överskådlig med hjälp av viss färgläggning av vissa typer av händelser.

Innehåll

Adress till den Mobila domarklienten

Matchlistan

Match
Resultat
Fler resultat (Cup- och kvalmatcher)
Godkänna match
Stäng match för vidare liverapportering

Laguppställning/ledare
Lägg till spelare
Redigera spelare
Lägg till ledare
Redigera ledare
Avvisning av ledare

Domare

Händelser
Ändra eller ta bort händelse
Måltyper

Självmål
Straffavgörande (cup- och kvalmatcher)
Lindrig utvisning
Saknar spelarlegitimation (vissa distriktsförbund)

Adress till Mobila Domarklienten

För att nå den Mobila Domarklienten går du i din mobiltelefons webbläsare in på adressen https://adm.fogis.se/mdk. Här loggar du in med ditt vanliga FOGIS-användarnamn och lösenord.

mdk_inloggning

upp till menyn

Matchlistan

I matchlistan ser du dina matcher, två dagar bakåt i tiden och två dagar framåt. Matcher med blå bakgrund är sådana som ej är rapporterade och de med vit bakgrund har en godkänd domarrapport.

Klicka på en match för att gå in på den.

mdk_matchlista

upp till menyn

Match

Efter du klickat på en match ser du Matchsidan. Uppe till vänster ser du Hem som leder tillbaka till Matchlistan, du ser Logga ut som loggar ut dig ur FOGIS och längst ner ser du flikarna Match, Domare och Händelser.

På sidan match kan du även klicka på lagens namn (understrukna) för att redigera respektive lags laguppställning och ledare.

upp till menyn

Resultat

Direkt efter matchen bör du gå in på fliken Resultat och registrera matchens slutresultat och halvtidsresultat. Du kan här även registrera publiksiffran på matchen. När du är klar klickar du på Spara.

Om du inte går in denna vägen och registrerar slutresultatet direkt efter match ska du istället göra det via SMS. Det är viktigt att resultatet kommer in till FOGIS så fort som möjligt för att uppdatera resultatsidor och tabeller på hemsidor.

mdk_resultat

upp till menyn

Fler resultat (Cup- och kvalmatcher)

Om du markerar Fler resultat visas ytterligare resultattyper

Resultattyp Förklaring
Full tid matchens ställning efter ordinarie speltid
Efter förlängning (Eft förl) matchens ställning efter förlängning
Efter straffar (Eft str) matchens ställning efter straffavgörande

Dessa är till för cup- och kvalmatcher och fungerar på samma sätt som i FOGIS domarklient.

mdk_fler_resultat

upp till menyn

Godkänna match

När du är klar med domarrapporten klickar du på Godkänn. Du kommer få en kontrollfråga där du bekräftar att du vill godkänna rapporten. Efter du godkänt rapporten kan du inte göra fler ändringar.

Matcher med en grov utvisning går ej att godkänna via den Mobila Domarklienten då de kräver en rapporttext. Denna text går ej att skriva in i den Mobila Domarklienten.

upp till menyn

Stäng match för vidare liverapportering

I vissa tävlingar gör föreningar så kallad liverapportering av matcherna (testas i Elitettan under våren 2014). Som domare kan du genom att klickar på Stäng rapportering välja att efter match stänga matchen för ytterligare rapportering från föreningen. Detta för att det inte ska finnas risk att du och föreningsanvändaren gör samtidiga ändringar.

Mer information: Domarrapport i match med FOGIS livescore

match_ev_liverapporterad

upp till menyn

Laguppställning / ledare

Här ser du respektive lags laguppställning och ledare. Du kan här välja att spelaren ska vara reserv med kryssrutan till höger om spelarens namn.

Ovanför laguppställningen ser du antalet startspelare i laget (dvs spelare som inte är reserver). Du ser även antalet spelare i matchtruppen samt hur många som kan vara i matchtruppen för att kunna godkänna domarrapporten.

Om du vill ta bort en spelare från laguppställningen klickar du på krysset till vänster om namnet. Då blir spelaren gråmarkerad och räknas bort från totalen i matchtruppen ("15 av 16 spelare i matchtrupp"). Till vänster om spelarens namn syns nu istället ett +-tecken som du kan klicka på för att lägga tillbaka spelaren i laguppställningen, tex om du klickat fel. Spelaren försvinner från laguppställningen först när du klickar Klar längst ner på sidan.

Under laguppställningen hittar du lagets ledare. På samma sätt som spelarna så ser du hur många ledare som finns angivna och vad max-antalet är för att kunna godkänna domarrapporten. Du kan ta bort ledare på samma sätt som du tar bort spelare (x:et till vänster om namnet).

mdk_lagguppstallning

upp till menyn

Lägg till spelare

Under laguppställningen finns tre Lägg till-knappar.

Knapptext Beskrivning
Lägg till från lagtrupp listar alla spelare som finns i lagets trupp
Lägg till från förening listar alla licensierade spelare i föreningen
Lägg till extern om du inte hittar spelare men har ett födelsedatum/personnummer, tex om det är ett sk kombinerat lag. Ett tips här är att söka på sex (6) siffror, dvs 871014 - inte 19871014

mdk_lagg_till_fran

upp till menyn

Redigera spelare

I laguppställningen kan du klicka på varje spelare och där ange spelarens tröjnummer, målvakt ja/nej och lagkapten ja/nej. När du ändrat en spelares uppgifter klickar du sedan Spara och du återvänder till laguppställningen. Om du inte vill spara ändringar kan du istället klicka på Tillbaka uppe till vänster.

mdk_redigera_spelare

upp till menyn

Lägg till ledare

Under ledarlistan kan du lägga till ytterligare ledare.

Knapptext Beskrivning
Lägg till ledare Listar alla registrerade ledare i föreningen
Lägg till extern Möjlighet att söka fram en ledare på personnummer/födelsedatum. Ett tips här är att söka på sex (6) siffror, dvs 871014 - inte 19871014.

mdk_lagg_till_ledare

upp till menyn

Redigera ledare

Genom att klicka på en ledare i listan kan du redigera ledaren. Du kan här lägga till roll på ledaren (tränare, ass tränare, lagledare osv).

upp till menyn

Avvisning av ledare

Om du haft en avvisning av en ledare rapporterar du det på samma ställe som du lägger till en roll på ledaren, dvs genom att på laguppställningssidan skrolla ner till ledarna och klicka på den avvisade ledarens namn.

Här bockar du i Avvisning, skriver i minut och typ av avvisning; lindrig eller grov, och klickar spara. I listan över ledare ser du nu en notering efter den avvisade ledarens namn; ex L, 16.

avvisad ledare MDK

avvisad ledare i ledarlistan MDK

upp till menyn

Domare

Under fliken Domare hittar du kontaktuppgifter till dina domarkollegor. Om du tittar på sidan i din telefon kan du ringa upp direkt genom att klicka på telefonnumret. Du kan även markera respektive epostadress, klicka på Skicka epost och maila från telefonen (kräver att du ställt in ett epostkonto i telefonen).

domare MDK

upp till menyn

Händelser

Under fliken Händelser lägger du till matchhändelser. Följande händelser hanteras i den mobila klienten (händelsetyper i kursiv stil är ej obligatoriska att rapportera).

Händelse Detaljerad händelse
Mål spelmål, nickmål, hörnmål, frisparksmål, självmål
Straff mål, utanför, räddning, målställning, straffavgörande mål, straffavgörande miss
Varning -
Utvisning målchans, grov
Byte -

För att rapportera en händelse fyller du i

 • händelse (mål, straff, varning, utvisning, byte)
 • matchminut
 • lag
 • detaljerad händelse (vid mål, straff och utvisning)
 • spelare (två spelare om byte)

Och klickar sedan Spara.

Om du rapporterar in ett mål räknas ställningen automatiskt upp. Om du av någon anledning rapporterar in målen i en annan ordning än de föll kan du redigera ställningen innan du klickar Spara.

spara målhändelse MDK

upp till menyn

Ändra eller ta bort händelse

Om du rapporterat fel minut, lag, spelare eller händelsetyp på en händelse kan du klicka på pennan till vänster om händelsen. Du kan nu ändra i händelsen och klicka på Ändra. Om du vill ta bort händelsen helt klicka du på Ta bort. Om du ändrar dig och varken vill ta bort eller ändra händelsen klickar du Avbryt.

ändra händelse MDK

upp till menyn

Minutangivelser

På en händelse bör man ange en minutsiffra. Om man inte anger en minut hamnar händelsen automatiskt på minut 0.

För att rapportera händelser på olika halvlekar används de egenskaper tävlingen har. Det betyder i en "vanlig" 11-mannamatch att minut 1-45 är i första halvlek och minut 46-90 är i andra halvlek. För att ange att en händelse sker på tilläggstid skriver man halvlekens maxminut, dvs 45 respektive 90, + tilläggsminuten.

 • Händelse på tilläggstid i första halvlek: ex 45+2 (inte 47).
 • Händelse på tilläggstid i andra halvlek: ex 90+2 (inte 92).

upp till menyn

Minutangivelser i kval- och cupmatch

Om matchen går till förlängning kan du fortsätta att rapportera minutagivelser. I en 90-minutersmatch är alltså minut 91-105 första förlängningskvarten och 106-120 den andra förlängningskvarten.

 • Händelse på tilläggstid i första förlängningskvarten: ex 105+2.
 • Händelse på tilläggstid i första förlängningskvarten: ex 120+1.

I händelse av ett straffavgörande behöver du inte ange en minutsiffra på straffarna. Dock rekommenderar vi att du rapporterar in straffarna i den ordning de slås, dvs varannat lag. På så sätt kommer de visas korrekt på hemsidor och domarrapport.

upp till menyn

Måltyper

Det är ej obligatoriskt att rapportera andra måltyper än spelmål och självmål. Värt att nämnda dock är att händelserna hörnmål och frisparksmål är när bollen går direkt i mål på en hörn- respektive frispark.

måltyper MDK

upp till menyn

Självmål

Precis som vanligt i FOGIS rapporteras självmål på laget som har fördel av målet.

upp till menyn

Straffavgörande (cup- och kvalmatcher)

Händelsetyperna Straffavgörande, mål och Straffavgörande, miss används bara i kval- och cupmatcher.

strafftyper MDK

upp till menyn

Lindrig utvisning

Lindrig utvisning skapas automatiskt när en spelare får en andra varning.

upp till menyn

Saknar spelarlegitimation (vissa distriktsförbund)

I matcher som ingår tävlingar som administreras av de distriktsförbund som använder kontroll av spelarlegitimation finns händelsen Saknar spelarlegitimation under händelsen Utvisning.

upp till menyn