Registrering och Övergångar

Logga in i FOGIS

Om Elektronisk övergång (ELÖ)

Från och med 23 februari 2011 finns det möjlighet att genomföra elektroniska spelarövergångar (ELÖ) direkt i FOGIS.

Systemet är i ett första skede tillämpbart på amatörspelare med ett komplett 10-siffrigt personnummer som är kopplat till en folkbokföringsadress.

I dokumenten nedan hittar du en mer ingående presentation av ELÖ i form av en manual och Föreskrifter för elektronisk övergångsanmälan. Utöver det hittar du även SvFF:s Representationsbestämmelser som du vid användandet av ELÖ i förekommande fall hänvisas till.