Övergångar i FOGIS där spelaren blir professionell

Här kan du läsa hur du genomför en övergång i FOGIS där spelaren ska bli professionell i den mottagande föreningen.

Sammanfattning

  1. Mottagande förening initierar övergång (och kan i väntan på steg 2 gå vidare till steg 3). Detta kan endast göras av användare med Proffsövergångsbehörighet.
  2. Lämnande förening får epost att mottagande förening initierat övergång och ombes godkänna. I de fall spelaren är professionell i lämnande förening måste godkännandet göras av användare med Proffsövergångsbehörighet. Om övergången sker i frimånad eller på spelare med utgånget avtal eller i kommande fönster utgående avtal utgår detta steg (2).
  3. Mottagande förening skapar, skriver ut, skriver på, skannar in och laddar upp spelaravtal och eventuella bilagor. När allt är klart godkänner man uppladdningen
  4. När steg 2, om aktuellt, och steg 3 är klara betalar mottagande förening övergångsavgiften samt spelaravtalet
  5. SvFF registrerar avtalet. Om något saknas kommer mottagande förening ombes komplettera.
  6. Vid komplettering kan mottagande förening skicka upp såväl bilagor som nytt standardavtal. När detta är klart godkänner de uppladdningen och SvFF registrerar avtalet.
  7. Spelarens spelklardatum sätts baserat på antingen det datum då övergången och avtalet betalades eller det datum då SvFF bedömt tillräckliga uppgifter mottagits (vid begäran om komplettering)

Video

Detaljerad beskrivning (kommer inom kort)

1. Initiering av övergång

2. Lämnande förening godkänner

3. Mottagande förening skapar avtal

4. Mottagande förening betalar

5. SvFF registerar

6. Komplettering

7. Övergången genomförs