Övergångar i FOGIS där spelaren blir amatör

Här kan du läsa hur du genomför en övergång i FOGIS där spelaren ska bli amatör i den mottagande föreningen.

Sammanfattning

  1. Mottagande förening initierar övergång.
  2. Lämnande förening får epost att mottagande förening initierat övergång och ombes godkänna. I de fall spelaren är professionell i lämnande förening måste godkännandet göras av användare med Proffsövergångsbehörighet. Om övergången sker i frimånad eller på spelare med utgånget avtal eller i kommande fönster utgående avtal utgår detta steg (2).
  3. När steg 2, om aktuellt, är klart betalar mottagande förening övergångsavgiften.
  4. Spelarens spelklardatum sätts baserat på antingen det datum då övergången betalades

Detaljerad beskrivning (kommer inom kort)

1. Initiering av övergång

2. Godkännande av lämnande förening

3. Betalning av övergång

4. Övergången genomförs