Föreningsnamn

Oavsett om det rör sig om ny förening eller om befintlig förenings namnändring så finns generella krav på vilka namn som kan användas av SvFF:s medlemsföreningar. SvFF:s styrelse har fastställt ett policydokument som syftar till att ge vägledning för vilka föreningsnamn som kan godkännas av SvFF.

I detta dokument hittar ni SvFF:s riktlinjer för vilka föreningsnamn som kan godkännas av SvFF, Riktlinjer (PDF-dokument, 254 kB).

Vill ni göra en namnändring av er redan befintliga förening, tryck här.

Exempel på SvFF:s riktlinjer gällande godkännande av föreningsnamn

 • Ett föreningsnamn får innehålla högst tre ord (idrottsbeteckning räknas som ett ord). Fristående, framförställd bestämd artikel i utländska föreningsnamn (exempelvis arabiskans "Al" och engelskans "The") räknas inte som ett ord.
 • Namnet ska utvisa att föreningen är en ideell idrottsförening och ska därför innehålla en så kallad idrottsbeteckning (idrottsklubb, fotbollsförening eller motsvarande).
 • Namn får innehålla produkt- eller företagsnamn endast om SvFF bedömer att det finns synnerliga skäl i det enskilda fallet och om produkt- eller företagsnamnet (som räknas som ett ord) kombineras med en idrottsbeteckning och ett ortsnamn.
 • Namn får inte vara förväxlingsbara med annan till RF ansluten ideell idrottsförening (se vidare p 5).
 • Ålders- och/eller könsbeteckningar får i regel inte användas i föreningens officiella namn om inte särskilda skäl föreligger. (se vidare p 6)
 • Namn på en ideell förening som bedriver en annan huvudsaklig verksamhet, och vars namn indikerar att det rör sig om en ideell förening genom en föreningsbeteckning, kan godkännas trots att namnet inte innehåller en idrottsbeteckning (exempelvis en kulturförening som också bedriver idrottsverksamhet).
 • Namn får inte vara löjeväckande.
 • Namn får inte innehålla fristående bokstäver och/eller ord som utgörs av siffror i kombination med bokstäver
 • Personnamn är inte tillåtet i föreningsnamn. Namn på ny förening som redan tillhör annat SF godkänns endast om namnet inte strider mot övriga namnkrav.
 • Namn som innehåller beteckningar av geografiska områden godkänts så länge som det inte kan förväxlas med SDF, RF, eller annat DF.
 • Namn får inte innehålla orden "amatör" eller "professionell".