Namnändring på förening

Är er förening på väg att byta namn? Läs mer här om hur det går till att namnändra.

Läs gärna igenom SvFF:s Riktlinjer för godkännande av föreningsnamn för att lättare försäkra er om att det tilltänkta namnet följer SvFF:s krav, Riktlinjer (PDF-dokument, 254 kB) .

Vad krävs för att få ändra namn?

Det krävs ett årsmötesbeslut, genom ett ordinarie årsmöte eller extra årsmöte, och en korrigering av namnet i era stadgar för att en namnändring ska få ske.

Var ansöker vi om namnändring?

Ansökan om namnändring sker digitalt via RF, Ansökan om namnändring. Till ansökan måste ni bifoga en kopia av ert årsmötesprotokoll som utvisar att föreningen beslutat om namnbyte.

OBS! En förening kan när som helst välja att namnändra. SvFF har dock genom åren funnit det mindre lyckat att föreningar i förbundsserierna (som lägst divison 3, herrar, och division 1, damer) byter namn mitt under den traditionella tävlingssäsongen. Därför godkänns byte av föreningsnamn för dessa föreningar endast om synnerliga skäl föreligger under perioden 1 april - 14 november.

Glöm inte att meddela er namnändring till Skatteverket. Sådan anmälan sker genom följande blankett (länk).