Ny förening

Vill ni bli medlemmar i Svenska Fotbollförbundet? Här följer information om hur ni i så fall ska gå tillväga och vilka krav som ställs på de föreningar som ansöker om medlemskap i SvFF.

Medlem i SvFF

Bilda en idrottsförening och ansök om organisationsnummer

En idrottsförening bildas genom att medlemmarna samlas och håller ett s.k. bildandemöte. På detta möte beslutar ni bl.a. om namnet på er förening, vilka som ska ingå i styrelsen för föreningen samt stadgarna (reglerna för föreningen). Nedan steg behöver ni följa för att bilda föreningen och för att kunna bli medlemmar i SvFF.

  • Först och främst, läs igenom SvFF:s regler för namn på föreningar (länk) innan ni håller bildandemötet. Om ni bestämmer er för ett namn som inte godkänns av SvFF så kommer ni att behöva byta namn.
  • Håll ett bildandemöte och ta fram ett bildandeprotokoll enligt följande instruktioner (länk (PDF-dokument, 385 kB)).
  • Ta fram ett bildandeprotokoll enligt följande mall (länk (Word-dokument, 16 kB)).
  • Använd följande mall från Riksidrottsförbundet för framtagande av era stadgar (länk (Word-dokument, 45 kB)). Gå igenom stadgarna noggrannt och se till att ni fyllt i alla uppgifter som behövs.
  • Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket (länk).

När ni fått ert organisationsnummer från Skatteverket så kan ni gå vidare till nästa steg.

Ansök om medlemskap i SvFF

  • Betala in inträdesavgiften om 500 kr till plusgiro 4633-4 eller bankgiro 620-7799. Skriv ert föreningsnamn och inträde som meddelande, t.ex. "Vansbro GoIF Inträde".
  • Fyll i den digital inträdesansökan (länk) samt laddar upp en kopia på ert bildandeprotokoll och era stadgar. OBS! Ansökningar som inkommer i pappersformat behandlas ej.
  • Den digitala inträdesansökan måste innehålla kontaktuppgifter till minst två behöriga personer i föreningen.

Ansökan handläggs av SvFF och Riksidrottsförbundet

Efter att ni skickat in er ansökan kommer SvFF att gå igenom er ansökan för att tillse att den uppfyller de krav som ställs för att bli medlem. Om er ansökan inte uppfyller kraven kommer ni kontaktas per e-post och vi kommer att be er att göra de förändringar som krävs för att er ansökan ska kunna godkännas.

Om er ansökan uppfyller SvFF:s krav kommer vi att kontakta ert SDF (Specialidrottsdistriktsförbund) för att de ska få yttra sig över ansökan. Därefter kan ni godkännas som medlemmar. Slutligen skickas sedan ansökan till Riksidrottsförbundet (RF) för deras godkännande. När ni har blivit godkända av RF meddelas detta till er och föreningen erhåller ett föreningsnummer tillsammans med ett välkomstbrev från SvFF.

Ansöka om plats i seriespel

När ni blivit medlemmar i SvFF och fått ert föreningsnummer vänder ni er till ert SDF för att ansöka om en serieplats. Ring till ert distrikt för att ta reda på när det är sista anmälningsdag för detta.