Fotboll i skolan

Fotboll i skolan

Svenska Fotbollförbundet, specialdistriktsförbundet och föreningarna verkar för att Fotboll i skolan ska leda unga fotbollsspelare framåt i deras utveckling, dels som fotbollsspelare, men också som människa.

Utbildningen ska stimulera till ett livslångt intresse för fotboll som spelare, ledare eller tränare, men framförallt att ungdomar får uppleva och älska fotboll så länge som möjligt.

Fotboll i skolan ska ses som ett komplement till föreningarnas verksamhet, där huvuddelen av fotbollsutövandet bedrivs.

Inför läsåret 2017/18 kommer vi att presentera ett nytt upplägg för "Fotboll i skolan"

Grundskolan: Vi kommer att presentera de reviderade certifieringskriterna för åk 7-9 samt ett nytt koncept för åk 1-9, "Fotboll för alla". Läs mer under fliken "Fotboll i gundskolan"

Gymnasiet: Vi kommer att erbjuda även våra LIU-fotbollsgymnasier en möjlighet att certifiera sig samt att vi har även tagit fram en egen studieplan för LIU-fotboll.

Futsal inom grundskola och gymnasieskolan: Inom kort kommer vi att presentera även vårt upplägg för futsal, både inom grunskolan men framför allt inom gymnasiet där vi kommer att erbjuda även NIU-futsal.