Certifiering av grundskolor

Inför höstterminen 2017 har vi reviderad certifieringskraven för grundskolor. De nya kraven gäller från och med höstterminen 2017.

Certifiering

Ansökan certifiering Fotboll i Grundskolan (PDF-dokument, 663 kB)

Fotboll i grundskolan

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) utfärdar i samverkan med specialdistriktsförbunden (SDF) certifiering av grundskolor med fotbollsprofil. Avsikten med certifieringen är att säkra kvaliteten vid de grundskolor som erbjuder fotbollsprofil.

Certifierad blir den grundskola som erbjuder följande förutsättningar och innehåll i profilämnet fotboll. Fördjupad information om certifieringskraven finns i foldern "Handbok för fotboll i grundskolan".

 • Studieplan
  Skolan ska presentera en studieplan med teori och praktik för distriktsförbundet. "Certifierad grundskola - Fotboll" är SvFF:s rekommendation men skolan kan också presentera en egen studieplan som ska vara en utveckling av SvFF:s studieplan. Denna studiplan ska godkännas av SDF. En utvärdering av genomförd studieplan ska fyllas i årligen enligt mall från SvFF.
 • Lektioner/Träning (teori/praktik)
  Profilämnet fotboll omfattar minst 2 lektioner á 60 min/vecka under hela läsåret.
 • Lärare/Instruktör
  Den ansvariga Läraren/instruktören planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt ska ha genomgått SvFF:s tränarutbildning B-ungdom. Instruktören ska på anmodan av SvFF:s/SDF:s delta på årlig fortbildning.
 • Samverkan
  Skolan ansvarar för samverkan med de lokala föreningar som eleverna representerar.

Studieplan för certifierade grundskolor

Nui finns studieplanen tillgänlig på vår Fotbollsportal