Handbok för fotboll i grundskolan

Här hittar du information om våra två olika spår för fotboll i grundskolan.

"Fotboll för alla" riktar sig till alla skolor och alla elever på grundskolan.

"Certifierade grundskolor" riktar sig till åk 7-9.

Handbok för fotboll i grundskolan (PDF-dokument, 2,9 MB)