LIU - certifieringskriterier och ansökan

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) utfärdar i samverkan med specialdistriktsförbunden (SDF) certifiering av gymnasieskolor med fotbollsprofil (LIU). Avsikten med certifieringen är att säkra kvaliteten vid de gymnasieskolr som erbjuder Idrottsspecialicering 1 och 2 (fotboll) inom ämnet Idrott och hälsa.

Certifierad blir den gymnasieskolan som erbjuder följande förutsättningar och innehåll i profil��mnet fotboll.

Certifiering

Ansökan certifiering LIU (PDF-dokument, 745 kB)

  • Studieplan

Skolan följer SvFF´s studieplan (Lokal Idrottsutbildning - Fotboll). för Idrott och Hälsa specialisering 1 och 2 (Fotboll). En utvärdering av genomförd studieplan ska fyllas i årligen enligt mall från SvFF.

  • Lektioner/träning (teori och praktik)

Samtliga träningspass är förlagda till förmiddag mellan kl. 08:00-12:00. Verksamheten omfattar minst två lektioner/vecka. Skolan erbjuder träning anpassat för fotboll året om. Regelbunden målvaktsträning 1 ggr/vecka ska ingå.

  • Lärare/instruktör

Den ansvariga läraren/tränaren är utbildad enligt SvFF:s tränarutbildning, nivå A-ungdom. Ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt rapporterar till SDF. Övriga instruktörer bör ha genomgått lägst B-ungdom. Målvaktsträning bör ledas av utbildad Mv-instruktör, lägst Mv B-diplom. Samtliga instruktörer deltar i SvFF/SDF:s årliga fortbildning för skolinstruktörer.

  • Samverkan

Gymnasieskolan ansvarar och genomför samverkansträff minst en (1) gång per läsår med de föreningar eleverna representerar för gemensam planering och utvärdering.

Studieplan för LIU

Nu finns studiplanen för LIU tillgänglig på vår Fotbollsportal: