NIU - Fotbollsgymnasier

Från och med läsåret 19/20 finns det 1400 elevplatser per år fördelade på 73 skolor runt om i Svenska Fotbollförbundets 24 distrikt.

Nedan finns en lista över de 73 NIU-fotbollsgymnasier som du kan söka via SvFF´s ansökningssida.