Ansökan till Nationella idrottsutbildningar - fotboll

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har i nära samverkan med specialdistriktsförbunden (SDF) utsett de gymnasieskolor som erhållit status som anordnare av Nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU - fotbollsgymnasier. Skolorna är också godkända av Skolverket.

Se lista över NIU - fotbollsgymnasier.

Ansökan

Ansökan till NIU-fotbollsgymnasier sker via SvFF´s ansökningssida senast 1 december.

Ansökningssidan för hösten -20 är stängt nu.

Sista ansökningsdagen är 1/12 -19, därefter stängs ansökningssidan.

NIU är en nationell utbildningsform där bl.a. antagningsförfarandet regleras och skall ske inom vissa bestämda ramar. Antagningen till nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) sker genom två ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels en skolmässig. Båda regleras av gymnasieförordningen (se Skolverkets hemsida), men först när eleven är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är eleven slutligt antagen för att börja på NIU-fotbollsgymnasium.

Mer info om ansökan hittar du nedan:

Handledning för elev (PDF-dokument, 200 kB)

För mer information om antagning och antagningsrutiner för NIU, samt hur ansökning och antagning till ordinarie gymnasieprogram går till vid respektive gymnasieskola, kontakta det berörda NIU-fotbollsgymnasiet

OBS! Atletica gymnasiet i Stockholm är inte längre valbar inför läsåret 20/21!


Du som har redan sökt inför hösten 2020 kan följa dina ansökningar via inloggningen på denna sida, "din ansökan".
Användarnamnet är din epost-adress du angav vid ansökan.