Ansökan till Nationella idrottsutbildningar - fotboll

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har i nära samverkan med specialdistriktsförbunden (SDF) utsett de gymnasieskolor som erhållit status som anordnare av Nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU - fotbollsgymnasier. Skolorna är också godkända av Skolverket.

Se lista över NIU - fotbollsgymnasier.

Ansökan

Ansökan till NIU-fotbollsgymnasier sker via SvFF´s ansökningssida senast 1 december.

Ansökningssidan för hösten -19 är stängt nu. Sidan öppnas nästa gång 1/9 -19 inför ansökan för ht-20.

För mer information om hur ansökning och antagning till ordinarie gymnasieprogram går till vid respektive gymnasieskola, kontakta det berörda NIU-fotbollsgymnasiet.

Du som har redan sökt inför hösten 2019 kan följa dina ansökningar via länken:

https://gymnasieansokan.svenskfotboll.se/