Ansökan till Nationella idrottsutbildningar - fotboll

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har i nära samverkan med specialdistriktsförbunden (SDF) utsett de gymnasieskolor som erhållit status som anordnare av Nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU - fotbollsgymnasier. Skolorna är också godkända av Skolverket.

Se lista över NIU - fotbollsgymnasier.

Ansökan

Ansökan till NIU-fotbollsgymnasier sker via SvFF´s ansökningssida senast 1 december. Ansökningssidan för hösten -19 öppnas 1/9 -18, se länken nedan.

https://gymnasieansokan.svenskfotboll.se/

Nedan hittar du två filmer som beskriver hur du gör din ansökan samt vad du kan göra med din ansökan under ansökningsperioden.

Så här registrer du dig:

https://screencast-o-matic.com/u/iuXM/registrera

Så här lämnar du din ansökan:

https://screencast-o-matic.com/u/iuXM/ansokan


För mer information om hur ansökning och antagning till ordinarie gymnasieprogram går till vid respektive gymnasieskola, kontakta det berörda NIU-fotbollsgymnasiet.