Ansökan till Nationella idrottsutbildningar - fotboll

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har i nära samverkan med specialdistriktsförbunden (SDF) utsett de gymnasieskolor som erhållit status som anordnare av Nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU - fotbollsgymnasier. Skolorna är också godkända av Skolverket.

Se lista över NIU - fotbollsgymnasier.

Ansökan

Ansökan till NIU-fotbollsgymnasier sker via SvFF´s ansökningssida senast 1 december.

Ansökningssidan för hösten -19 är stängt nu. Sidan öppnas nästa gång 1/9 -19 inför ansökan för ht-20.

NIU är en nationell utbildningsform där bl.a. antagningsförfarandet regleras och skall ske inom vissa bestämda ramar. Antagningen till nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) sker genom två ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels en skolmässig. Båda regleras av gymnasieförordningen (se Skolverkets hemsida), men först när eleven är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är eleven slutligt antagen för att börja på NIU-fotbollsgymnasium.

Eleven kan tacka ja endast till ett erbjudande och när man har gjort det, stryks eleven från de andra skolornas listor. Eleven ska göra sitt val senast 30/1.

För mer information om hur ansökning och antagning till ordinarie gymnasieprogram går till vid respektive gymnasieskola, kontakta det berörda NIU-fotbollsgymnasiet.

Du som har redan sökt inför hösten 2019 kan följa dina ansökningar via länken:

https://gymnasieansokan.svenskfotboll.se/

Användarnamnet är din epost-adress du angav vid ansökan.