Information om ansökan inför nästa NIU-futsalperiod (start ht-21)

Viktigt!

SvFF´s Förbundsstyrelse ger sitt godkännande att starta NIU-futsalgymnasier från och med hösten -21, d v s nu är det helt klart att skolorna kan söka NIU-futsal.

Nästa NIU-futsalperiod börjar ht-21, och tidsplanen för ansökan är följande:

December 2019: Kriterierna för NIU-futsalgymnasier publiceras.

Ansökan hittar du nedan.

10 januari 2020: Ansökningssidan för nästa NIU-futsalperiod stängs.

20 januari 2020: Besked om tillstyrkan/avstyrkan lämnas senast.

Januari 2020: Skolorna som har fått tillstyrkan från SvFF kan söka tillstånd för NIU från Skolverket/Skolinspektionen senast sista januari 2020.

Skolorna som har fått tillståndet startar verksamheten hösten 2021.

Tillstyrkanskriterierna bygger på dokumentet som RF har tagit fram tillsammans med alla SF, och har en gemensam del (vanlig text) som gäller för alla SF.

Under varje rubrik har Svenska Fotbollförbundet gjort sin specifikation för futsal (kursiv text) av grundförutsättningar samt de faktorer som ska bedömas innan tillstyrkan/avstyrkan.

I själva ansökningsformuläret beskriver skolan hur de jobbar för att uppfylla kriterierna.

Har du frågor om tillstyrkan eller angående skolverksamhet, kontakt: Mika Sankala

Har du frågor om futsal, kontakt: Mathias Etéus