RIU och EVL

Kombinera studier och elitifotboll efter gymnasiet, då är Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga Lärosäten ett bra alternativ för dig!

Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) har som främsta syfte att möjliggöra en kombination av elitidrott och högre utbildning. För att kunna söka till utbildning på RIU eller EVL krävs ett intyg från aktuellt specialidrottsförbund (SF).

Mer information om detta hittar du på RF´s hemsida,se länken nedan:

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Elitidrott/riksidrottsuniversitetochelitidrottsvanligalarosaten/