Energipriset till Bua IF

Fotbollens Energipris, som delas ut för första gången, går till den halländska föreningen Bua IF. Föreningen mottog priset och en check på 15.000 kronor vid förgalan till Fotbollsgalan på måndagen.

Bua IF:s klubbhus

Juryns motivering löd:

"För ett mycket välplanerat energieffektiviseringsprojekt som riktades mot anläggningens energitjuv; vattenanvändning. Omställningen från direktverkande el till bergvärme har givit föreningen en verkligt hållbar energiförsörjning och flytt och ombyggnation av tvättstugan gör vidare att både värme, vatten och de ideella krafternas energi tas om hand på ett riktigt smart sätt."

Fotbollens Energipris och Energifonden

Fotbollens energipris syftar till att prisa och uppmärksamma fotbollsföreningars engagemang för och agerande i energifrågan. Priset ges till den fotbollsförening som energieffektiviserat smartast. Vinnaren utses bland de 264 energieffektiviserande projekt som delfinansierats av Energifonden. Fonden, som är ett samarbete mellan Svenska Fotbollförbundet och E.ON, syftar till att hjälpa föreningar att ställa om till mer hållbara och effektiva energilösningar, och därigenom spara resurser till föreningen och minska sin miljöpåverkan.

Föreningarnas projekt har bedömts utifrån hur väl de kalkylerats ekonomiskt, vilken typ av energi-effektiviserande teknik som valts samt hur tydligt föreningens medlemmars beteende involverats. Total ekonomisk och miljömässig besparing beaktades även.

Vid sidan av Bua IF nominerades även:

  • Tösse IF, Dalslands FF: Effektiviseringsrenovering som minskat energiförbrukningen med 40 procent. Investering av nytt material till föreningen och medlemmarna, betalning av resor till och medverkan i externa cuper.
  • Mörbylånga GoIF, Öland, Smålands FF: Gått från olja till fjärrvärme och bytt ut termostater och ventiler. Årliga besparingar som går till träningshandledning och ungdomsverksamhet.
  • Axvalls IF, Västergötlands FF: Från eldning av lastpallar till jordvärme. Elkostnaden har minskat med 70 procent och tiden som lagt på att samla in och klyva ved kan läggas på verksamheten.