Vimmerby IF årets barn- och ungdomsförening

Svenska Fotbollförbundet, genom dess distrikts- och föreningskommitté, har utsett Vimmerby IF till årets barn- och ungdomsförening i svensk fotboll 2015.

Idrottslyftet har gett Vimmerby IF möjlighet att förverkliga Fotboll för alla.

Motivering och bakgrund

Vimmerby IF är en fotbollsförening som bedriver en verksamhet för pojkar och flickor, med mixade lag för de yngre årsgrupperna och 16 träningsgrupper i åldrarna 6-16 år, lika fördelat mellan pojk- och flicklag. Vimmerby IF har seniorlag herrar och damer i division 2, med en uttalad filosofi att ta hand om och satsa på egna, unga spelare.

Barn och ungdomsverksamheten utgår från Fotbollens Spela, lek och Lär. Glädje, utveckling och gemenskap är ledstjärnor i en verksamhet som följer SvFF spelarutbildningsplan och rekommendationer för tränarutbildningen.

Träningarna bedrivs så ofta som möjligt med boll, maximerade bollkontakter och mycket spel. Föreningen ser även matchen som ett inlärningstillfälle där alla ska få delta och utvecklas. Det är viktigt att få SPELA fotboll i en utvecklande miljö. Öppna frågor från tränare till barn ökar spelförståelsen och delaktighet i lärprocesser.

Vimmerby IF skapar föreningsinflytande för barn och ungdomar genom att minst två gånger om året ha lagmöten, där sedan representanter för varje lag går på Ungdomsråd.

Föreningen strävar efter att följa föreningens planerade temakvällar i samarbete med SISU. Minst en ledarrepresentant per lag är med på föreningens fyra gemensamma Barn- och Ungdomsledarträffar varje år för info, planering, utveckling och utvärdering.

Vimmerby IF har en bra ekonomi. Föreningen byggde och finansierade en egen bollhall med konstgräs, 60 x 40 m för ge ungdomslagen ytterligare bättre förutsättningar att bedriva sin sport.

Vimmerby IF har och tar ett stort samhällsengagemang genom att erbjuda fotboll för alla och skapa inkludering och mångfald;

  • VIF bedriver i projektform eftermiddagsverksamhet i klubblokalen, varje tisdags- och torsdagseftermiddag. Verksamheten riktar sig till mellanstadiet och föreningen bjuder på mellanmål, läxläsning och fotbollsträning. 40-60 deltagare varje gång.
  • Läsförståelseprojekt tillsammans med biblioteket och projektet RELÄ, riktar sig både mot mellanstadieelever och ensamkommande ungdomar
  • VIF har sedan flera år tillbaka ett Fotboll-För-Alla-lag, en möjlighet för funktionshindrade att träna, umgås och spela matcher.
  • VIF bedriver ett aktivt integrationsarbete med bl.a. medel från Allmänna Arvsfonden, Regionförbundet och Länsstyrelsen.
  • 2014 tilldelades VIF 1 miljon kronor från Ansgariusstiftelsen tack vare sitt integrationsarbete. Pengarna ska delas ut till studieintresserade utrikesfödda ungdomar enligt gåvobrevet.

Not: Vimmerby IF tilldelades 2010 Gunnar Nordahl-stipendiet. Läs också om föreningens arbete med Fotboll för alla.