Habo IF får årets Nordahlstipendium

Stiftelsen för Gunnar Nordahls Minnesfond har utsett Smålandsföreningen Habo IF till mottagare av Gunnar Nordahl-stipendiet för år 2016, detta tack vare dess gedigna arbete med fotbollsturneringen Habo Cup.

Habo IF– Habo IF har på ett imponerande sätt visat att det med engagerade och målinriktade ledare går att skapa, och år efter år utveckla, en barn- och ungdomsverksamhet, som är ett föredöme för fotbollsklubbar i Sverige. Föreningen är därför väl förtjänt av att utses till årets Nordahlstipendiat, säger stiftelsens ordförande Krister Malmsten.

– Vi är stolta och hedrade över att motta stipendiet ur Gunnar Nordahls Minnesfond och ser det som ett bevis på att vi jobbar i rätt riktning, säger Lars Nordgren, ansvarig för Habo Cup i föreningen.

Föreningen startade år 2012 fotbollsturneringen Habo Cup, som riktar sig till pojkar och flickor i åldern 10-12 år. Efter fem år har turneringen lyckats öka antalet deltagande lag från 22 (2012) till 113 (2016). Detta har skett genom ett outtröttligt arbete från föreningens medlemmar, från styrelse till gräsrot.

Med arrangemanget har föreningen därutöver åstadkommit ett mycket gott samarbete mellan förening, kommun och det lokala näringslivet. Habo Cup har blivit ett naturligt inslag efter midsommarhelgen i många gästande lags verksamhet, oavsett deras utvecklingsnivå. Många matcher och glädje är turneringens ledord!

Gunnar Nordahl-stipendiet som är på 20 000 kr kommer att utdelas till Habo IF i samband med Fotbollsgalan i Stockholm den 21 november.
I Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond sitter Gunnars son Thomas Nordahl, Björn Ahlberg, och som ordförande Krister Malmsten, Svenska Fotbollförbundet.