SvFF:s hantering av personuppgifter för förmedlare

In English

För att kunna ansöka om registrering som förmedlare behöver SvFF samla in och behandla vissa av dina personuppgifter. Personuppgifterna behandlas även under den tid du är registrerad som förmedlare.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Du har rätt att hos SvFF efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

SvFF är personuppgiftsansvarig för den personuppgifts­behandling som sker inom ramen för din ansökan om samt för det fall du beviljas registrering som förmedlare hos SvFF.

The Swedish FA's processing of your personal data

To be able to apply for registration as an intermediary, the Swedish FA collects and process some of your personal data. Furthermore, your personal data might also be processed by the Swedish FA as long as you are registered as an intermediary with the Swedish FA.

Your personal data will not be stored longer than what is necessary in relation to the purposes for which they are processed. Your personal data will be deleted or anonymised when they no longer are relevant for the purpose for which they were collected.

You have the right to request a free transcript of what type of your personal data the Swedish FA is processing. In accordance with applicable laws, you have the right to request, at any given time, that we amend, block or delete your personal data.

The Swedish FA is the data controller of your personal data in relation to your application for registration as an intermediary and also for your personal data should you be registered as an intermediary with the Swedish FA.