Föreningsutveckling

Vi samordnar och utvecklar aktuella frågor som rör de organisationer som är medlemmar i Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och de organisationer som SvFF är medlem i.

Vår verksamhet består i ett antal utvecklingsuppdrag och projekt vars inriktning till stor del är av organisatorisk, strukturell och samhällsnyttig karaktär.

Aktuella satsningar:

  • Nylansering av Fotbollens spela, lek och lär
  • Revidering av Spelarutbildningsplanen
  • Samordning av Idrottslyftet
  • Implementering av Diplomerad förening
  • Lansering av Fotboll Fitness
  • Inkludering av Parafotboll