Administration av Idrottslyftet 2018

Handläggare

Riksidrottsförbundet fördelar ut Idrottslyftets medel till specialidrottsförbund (SF) och distriktsförbund (DF). Svenska Fotbollförbundet är Sveriges största SF och för att klara av handläggningen har medlen fördelats ut i specialdistriktsförbunden (SDF), fotbollens distriktsförbund.


Ta reda på vilka utvecklingsprojekt som gäller i ert distrikt genom att gå in på ditt fotbolldistrikts respektive distriktsförbunds webbplats och ta del av den information som finns om Idrottslyftet 2018. Där hittar du ditt distrikts specifika satsningar och information om ansökningsdatum mm. Det kommer att skilja sig mellan distrikten och därför är det viktigt att ta del av just ditt distrikts information.

Kontaktuppgifter till ert fotbollsdistrikt hittar ni på FOGIS längst upp under fliken "distrikt".

Ansökningsförfarande

Föreningen måste ha en webbplats i IdrottOnline för att kunna söka och få medel från Idrottslyftet. Om ni inte har det gå in på www.idrottonline.se och läs informationen om hur ni öppnar en sådan sida. Vidare måste föreningen ha registrerat ett föreningstecknat bank- eller plusgiro samt ett organisationsnummer på sin sida. Vid hjälp med ovanstående kontakta lok@rf.se för att få hjälp. Föreningen måste också ha lagt in föreningens ordförande och kassör med respektive roll i medlemsregistret på webbplatsen.

Processa och förankra Idrottslyftsidén i din förening innan ni ansöker om pengar. Därefter loggar ni in på er förenings sida i IdrottOnline och klickar er vidare till Idrottsmedelapplikationen.

Manualer för Idrottsmedel